Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Legg inn kvote

Meld inn ditt salg/kjøp/innleie eller utleie av kvote her. Alle omsetning foregår innen hvert fylke eller region. Og alt er gratis for selger av kvote og alt er gratis for utleier av kvote.

Ved kjøp og salg av kvote gjelder følgende:

I år går kvotesalget fra 1.1.2020 – 31.03.2020, der staten kjøper opp 80 % av kvoten og 20% selges privat. Statens oppkjøpspriser ser Dere på LANDSOVERSIKT ved Region- navnene. Kvotesalget kan i de enkelte regioner bli stopp før 31.mars, hvis det er solgt nok kvote.

Her sender både kjøper og selger inn sine kjøps- og salgsønsker for melkekvoter. Alle kan forandre eller trekke sine kjøp/ salg, INNTIL AVTALE ER I BOKS. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade og tap som følge av bruk av dette nettstedet. Selgere setter inn i kvantum 20% av total kvote, d.v.s. den private delen av salget.

Ved innleie eller utleie av kvote gjelder følgende:

Utleier av kvote legger inn hele sitt kvantum ,som ønskes utleid, med ønsket pris pr. liter. Utleide kvoter deles opp i forhold til innleiers ønsker. Både innleier og utleier må være enig med oss før avtale skrives. Minimum leietid er 1 år, men vi bruker 5 år som standard hvis ikke partene ønsker annet.

Påmeldingsskjema for kvotemegling
Kjøp av kvoteSalg av kvoteUtleie av kvoteInnleie av kvote
Kjøper:


Selger:


Utleie av kvote:


Innleie av kvote: