Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Legg inn kvote

Meld inn ditt salg/kjøp/innleie eller utleie av kvote her. Alle omsetning foregår innen hvert fylke eller region. Og alt er gratis for selger av kvote og alt er gratis for utleier av kvote.

Ved kjøp og salg av kvote gjelder følgende:

Ved kvotesalg i 2023 kan 100% av kvoten selges privat. Kvotesalget er inndelt i de samme regioner som tidligere. Siste frist er 1.august.

Her sender både kjøper og selger inn sine kjøps- og salgsønsker for melkekvoter. Alle kan forandre eller trekke sine kjøp/ salg, INNTIL AVTALE ER I BOKS. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade og tap som følge av bruk av dette nettstedet. Selgere legger  inn i kvantum på 100% av grunnkvoten.

Ved innleie eller utleie av kvote gjelder følgende:

Utleier av kvote legger inn hele sitt kvantum ,som ønskes utleid, med ønsket pris pr. liter. Utleide kvoter deles opp i forhold til innleiers ønsker. Både innleier og utleier må være enig med oss før avtale skrives. Minimum leietid er 1 år, men vi bruker 5 år som standard hvis ikke partene ønsker annet. Siste frist er 1. november.

Påmeldingsskjema for kvotemegling
    Kjøp av kvoteSalg av kvoteUtleie av kvoteInnleie av kvote

    Kjøper:


    Selger:


    Utleie av kvote:


    Innleie av kvote: