Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Våre priser

Kvotesalg

Kvotesalg er helt gratis for selger.

Kjøper betaler 3% provisjon ved ordinært kjøp.
Er kjøper og selger enige på forhånd og vi bistår gjennomføringen, betaler kjøper 2% provisjon.

Kvoteleie

Dette er helt gratis for utleieren.

Leietaker betaler 5% provisjon pr. år, men betaler max. for 5 år, selv om kontrakten går lengere. Dette blir omregnet til en engangsprovisjon, slik som beskrevet nedenfor:

Ved 5-årskontrakter eller lengre betaler leietaker 25% provisjon av første års leie.
Ved 4-årskontrakter betaler leietaker 20% provisjon av første års leie.
Ved 3-årskontrakter betaler leietaker 15% provisjon av første års leie.
Ved 2-årskontrakter betaler leietaker 10% provisjon av første års leie.
Ved 1-årskontrakter betaler leietaker 5% provisjon av leie.
Ved forlengelse av kontrakter inngått tidligere via oss,  betaler leietaker 5% provisjon av første års leie.
Er utleier og leietaker enige på forhånd og vi bistår gjennomføringen reduseres provisjon med inntil 10%.