Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2020

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION/Statspris Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 10,00 8,50 0,30
TROMS 10,00 10,00 0,55 50 000 1,00
NORDLAND 12,50 13,50 1 1,15 50 000 1,15
TRØNDELAG 14,00 17,10 107 653 16,95 5 1,20 813 690 1,30
HEDMARK 15,50 18,00 15 276 18,05 1,35
OPPLAND 14,00 15,00 1,30
MØRE OG ROMSDAL 14,00 15,00 1 0,80 204 682 1,15
VESTLAND 12,50 12,60 4 0,65 30 000 0,80
BUSKERUD 10,00 11,20 1 0,55 144 523 0,90
TELEMARK 10,00 9,50 0,50
AGDER 15,50 16,00 1,20
ROGALAND 15,50 20,00 9 819 20,00 1,50 111 681 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,50 12,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 12,50 10,50 3 0,50
SUM HELE LANDET 132 748 1 404 576

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>