Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke). Frister: kvotesalg 1. aug. og  kvoteleie 1. nov.
2022

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 8,50 0,60
TROMS 1 10,00 60 071 10,50 1 0,30
NORDLAND 14,00 3 1,00 80 000 1,00
TRØNDELAG 2 15,10 615 546 15,30 6 0,90 107 579 1,00
HEDMARK 18,05 117 250 18,00 1,20 95 152 1,30
OPPLAND 15,20 2 1,10 54 877 1,10
MØRE OG ROMSDAL 4 13,60 3 0,50 43 618 0,95
VESTLAND 12,50 53 752 13,50 1 0,65
BUSKERUD 11,50 0,65
TELEMARK 9,50 0,50
AGDER 16,00 1 0,80
ROGALAND 1 22,55 40 558 22,55 3 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,00 1 1,00
OSLO/ AKERSHUS 10,50 3 0,50
SUM HELE LANDET

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>

Statistikk 2020 >>>

Statistikk 2021 >>>