Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2020

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION/Statspris Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 10,00 8,50 0,30
TROMS 10,00 10,00 0,55 50 000 1,00
NORDLAND 12,50 13,50 1,15 60 000 1,10
TRØNDELAG 14,00 17,10 107 653 16,95 4 1,30 813 690 1,30
HEDMARK 15,50 18,00 15 276 18,05 1,35
OPPLAND 14,00 15,00 1,30
MØRE OG ROMSDAL 14,00 15,00 1 0,80 204 682 1,15
VESTLAND 12,50 12,60 4 0,65 30 000 0,80
BUSKERUD 10,00 11,20 1 0,55 144 523 0,90
TELEMARK 10,00 9,50 0,50
AGDER 15,50 16,00 1,20
ROGALAND 15,50 20,00 9 819 20,00 1,50 111 681 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,50 12,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 12,50 10,50 3 0,50
SUM HELE LANDET 132 748 18,33 1 414 576 1,10

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>