Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke). Frister: kvotesalg 1. aug. og  kvoteleie 1. nov.
2023

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 2 10,00 0,90
TROMS 2 6,20 2 0,50
NORDLAND 5 9,00 6 1,00
TRØNDELAG 12 10,00 1 215 630 10,50 14 1,00
HEDMARK 15,50 101 338 16,00 1,25
OPPLAND 1 12,00 94 135 14,75 1 0,80
MØRE OG ROMSDAL 9 9,50 346 577 10,35 7 0,60 303 432 0,65
VESTLAND 11,00 92 700 11,15 2 0,70
BUSKERUD 2 7,00 50 000 10,00 0,55
TELEMARK 14,00 1,00
AGDER 18,00 1,00
ROGALAND 4 18,00 174 628 20,50 1 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,00 1,00
OSLO/ AKERSHUS 1 4,00 3 0,50 200 000 0,50
SUM HELE LANDET 2 075 008 13,30

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>

Statistikk 2020 >>>

Statistikk 2021 >>>

Statistikk 2022 >>>