Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke). Frister: kvotesalg 1. aug. og  kvoteleie 1. nov.
2021

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 8,50 0,30
TROMS 10,50 100 000 10,00 1 0,30
NORDLAND 13,50 25 146 13,55 1,15
TRØNDELAG 1 16,60 300 877 17,50 14 1,00 238 452 1,20
HEDMARK 1 18,05 1 1,25 151 425 1,25
OPPLAND 1 15,20 3 1,30
MØRE OG ROMSDAL 14,00 199 009 15,50 4 0,85 311 811 1,00
VESTLAND 12,50 78 227 13,25 5 0,75 262 421 0,82
BUSKERUD 11,50 45 426 11,50 1 0,55
TELEMARK 9,50 0,50
AGDER 16,00 1,20
ROGALAND 20,50 72 699 20,50 2 1,50 74 091 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,00 83 961 12,00 1 1,00
OSLO/ AKERSHUS 10,50 4 0,50
SUM HELE LANDET 905 345 14,25

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>

Statistikk 2020 >>>