Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt gml.

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2018

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 4,80 112 340 10,00 0,30
TROMS 10,50 0,50
NORDLAND 12,00 43 838 11,60 3 0,75 60 000 0,80
TRØNDELAG 15,50 1 592 730 16,55 4 1,00 1 799 882 1,30
HEDMARK 2 16,50 1 1,20 460 754 1,20
OPPLAND 15,00 82 841 15,00 2 1,20 364 135 1,15
MØRE OG ROMSDAL 5 14,00 120 000 16,00 6 1,00 314 157 1,15
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND 3 13,00 434 371 12,80 9 0,60 50 000 1,00
BUSKERUD 5,00 69 062 8,50 0,50 60 000 0,50
TELEMARK 6,50 48 137 9,50 1 0,50
AUST-/VEST-ADGER 15,00 0,80
ROGALAND 17,10 3 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 2 8,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 10,00 1 0,90
SUM HELE LANDET 2 503 319 12,50 3 048 928 1,05

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>