Norges beste sted
for omsetning og leie av

kumelkekvoter

Nyhet: Nå kan 100% av kvoten selges privat!

Verdt å vite om melkekvoter

Kvotekjøp

Fakturering av kvotekjøp skjer i desember 2024, og forfallsdato for faktura vil være 25. februar 2025.

Kvoteleie

Innbetaling av kvoteleie skjer henholdsvis 25. februar og 15. august. Disse to datoene er faste hvert eneste år, og bør derfor markeres i kalenderen.

Søknadsfrister

Salg av melkekvoter er fram til 1.august.  Siste frist for kvoteleie er 1.november, og innmelding til staten er mellom 1.oktober  – 1.november.

Kvotetak

Tidl. kvotetak på 900 tonn settes ned til 700 tonn 1.1.24, men de som har over beholder det. Ved kvotesalg i 2024 så kan 100% av kvoten selges privat.

Betalingsvilkår ved kjøp: Kvotesalget faktureres des-24 med forfall 25.febr-25. Statens oppgjør til selger, ved kvotesalg, kommer i jan/februar. Kjøpere må stille med bankfinansiering (garanti), og vil bli kredittsjekket. Betalingsvilkår ved leie: Det betales inn ved leie av kvote, halvårlig. Innbet. datoer er 25. februar og 15.august hvert år. Vi ordner alle avtaler vedr. kjøp/salg/leie av kvoter. Men innmelding til staten må gjøres av den som eier kvoten, og vi kan hjelp bistå hvis man trenger hjelp.

Hva kan vi tilby?

Minste leietid er 1 år, men de fleste bruker 5 år.

Ved inngåelse av leiekontrakt er dette gratis for utleier, og leietaker betaler en provisjon – se våre priser.

Påmelding er øverst på skjermen hvor det står: » Legg inn kvote».

Ønsker man å endre pris eller trekke seg sender man inn nytt påmeldingsskjema- eller sender oss en mail.

Utleier gir beskjed når de ønsker å godta leietakers bud.

Det blir ikke avtale før begge parter er enige, og leietaker kredittsjekkes.

Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade og tap som følge av bruk av dette nettstedet.

Her vil kvoteselgeren og kvotekjøper legge inn sine ønsker. Påmelding er øverst på skjermen hvor det står «Legg inn kvote». I 2024 kan 100% av kvoten selges privat.

Ønsker man å endre sitt ønske eller slette det, sender man inn nytt påmeldingsskjema- eller sender oss en mail.

Selgeren gir beskjed til oss når han\hun ønsker å godta kjøperens bud. Det blir ikke avtale før det er enighet mellom partene.

Kjøper kredittsjekkes og må stille finansiering/garanti.

Alt er gratis for selger, og kjøper betaleren en provisjon – se våre priser.

Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade og tap som følge av bruk av dette nettstedet.

Her vil vi etter hvert som meldingene kommer inn fra Dere få en god peiling på kvaliteten til alt utstyr som brukes i landbruket. Dette vil være en fin pekepinn ved kjøp av nytt eller brukt utstyr. Påmelding er øverst på skjermen. Vi håper at flest mulig vil ta seg bryet med å karaktersette sin egen maskinpark og sende det til oss. Da vil dere få ti fold igjen.

Send oss en forespørsel