Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2019

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 1 8,50 0,30
TROMS 2 9,00 82 742 10,15 1 0,75
NORDLAND 13,00 61 000 12,25 1 1,15
TRØNDELAG 16,50 1 781 751 16,00 1,51 1 351 716 1,35
HEDMARK 18,00 208 798 17,40 1,25 103 717 1,20
OPPLAND 14,00 434 282 15,40 1,25 206 302 1,25
MØRE OG ROMSDAL 2 15,00 207 549 14,00 0,80 430 254 1,05
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND 12,50 515 513 11,80 2 0,70 110 000 0,80
BUSKERUD 9,50 1 0,65 75 711 0,50
TELEMARK 9,50 1 0,50
AUST-/VEST-ADGER 16,00 1,20
ROGALAND 17,50 25 224 17,30 2 1,50 25 000 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,00 75 716 12,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 10,00 331 648 10,50 2 0,50 5 000 1,00
SUM HELE LANDET 3 724 223 13,70 2 307 700 1,08

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>