Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

KVOTESALG (klikk på ditt fylke)

2016

2017
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris
FINNMARK 8,00
TROMS 8,50
NORDLAND 109 046 8,10 11,00
NORD-TRØNDELAG 636 048 12,35  1 15,80 293 866 14,45
SØR-TRØNDELAG 1 003 811 9,80 1 15,50 1 045 419 14,00
HEDMARK 11,00
OPPLAND 139 441 9,85 12,00 22 256 12,20
MØRE OG ROMSDAL 446 746 9,85 13,01 73 986 10,90
SOGN OG FJORDANE 10,50
HORDALAND 8,75 24 751 10,50
BUSKERUD 4,00
TELEMARK 6,00
AUST-AGDER 8,00
VEST-ADGER 10,00
ROGALAND 303 769 9,70 15,00
VESTFOLD 5,00
ØSTFOLD 8,00
OSLO/AKERSHUS 76 193 5,00 8,00
SUM HELE LANDET 2 928 076 9,25 1 460 260

KVOTELEIE (klikk på ditt fylke)

2016

2017
FYLKE/REGION Ledige kvoter Høyeste bud Utleid mengde Snittpris Ledige kvoter Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 0,30
TROMS 0,46
NORDLAND 1 0,80 125 000 0,90
NORD-TRØNDELAG 389 542  1,34 1 1,41 375 151 1,45
SØR-TRØNDELAG 273 556 0,82 1 1,50 654 678 1,45
HEDMARK 125 668 1,00 1,20
OPPLAND 294 734 0,98 2 1,10 149 101 1,20
MØRE OG ROMSDAL 254 899 0,75 1,02 220 704 1,05
SOGN OG FJORDANE 261 321 0,60 1 1,00
HORDALAND 155 220 0,47 1 0,76 233 285 0,75
BUSKERUD 75 711 0,30 0,50
TELEMARK 1,00
AUST-AGDER 0,80
VEST-ADGER 0,55
ROGALAND 26 834 1,12 1,50
VESTFOLD 0,40
ØSTFOLD 0,80
OSLO/AKERSHUS  1 0,50
SUM HELE LANDET 1 857 490 0,83 1 757 919

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>