Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2020

Kvotesalg

Kvoteleie
REGION/Statspris Selgere Høyeste bud Solgt Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid Snittpris
FINNMARK 10,00 1 8,50 0,30
TROMS 10,00 2 10,00 1 0,75
NORDLAND 12,50 13,00 1 1,50
TRØNDELAG 14,00 16,50 1,51
HEDMARK 15,50 18,00 1,30
OPPLAND 14,00 14,00 1,25
MØRE OG ROMSDAL 14,00 2 15,00 0,80
VESTLAND 12,50 12,50 2 0,70
BUSKERUD 10,00 9,50 1 0,80
TELEMARK 10,00 9,50 1 0,50
AGDER 15,50 16,00 1,20
ROGALAND 15,50 17,50 2 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,50 12,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 12,50 10,00 2 0,50
SUM HELE LANDET

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>

Statistikk 2019 >>>