Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER  KU (klikk på ditt fylke)
 2018

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere  Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK  1 4,80 0,30
TROMS 8,50 0,46
NORDLAND 11,00 0,80
TRØNDELAG 15,60 32 000 15,51 2 1,50
HEDMARK 14,50 1,20
OPPLAND 15,00 1,20
MØRE OG ROMSDAL 13,01 1,02
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND  2 12,00 2,00
BUSKERUD 4,00 1 0,50
TELEMARK 6,00 1,00
AUST-/VEST-ADGER 10,00 0,80
ROGALAND 1 15,60 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 8,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 8,00 0,50
SUM HELE LANDET 32 000

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>