Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER  KU (klikk på ditt fylke)
 2018

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere  Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 4,80 112 340 10,00 0,30
TROMS 9,00 0,46
NORDLAND 1 12,00 0,80
TRØNDELAG  3 16,00 444 755 16,05 3 1,60 197 582 1,60
HEDMARK 14,50 1,20
OPPLAND 2 15,00 1,20
MØRE OG ROMSDAL 3 16,00 100 000 16,00 1,03
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND  1 11,00 157 478 12,85 2,00
BUSKERUD 5,00 0,50
TELEMARK 6,00 1,00
AUST-/VEST-ADGER 11,00 0,80
ROGALAND 1 15,60 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 8,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 10,00 0,90
SUM HELE LANDET 809 573 197 582

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>