Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2019

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 1 8,50 0,30
TROMS 2 9,00 82 742 10,15 1 0,75
NORDLAND 13,00 61 000 12,25 3 1,50
TRØNDELAG 16,50 1 781 751 16,00 6 1,30 616 026 1,25
HEDMARK 18,00 208 798 17,40 1,25 103 717 1,20
OPPLAND 14,00 434 282 15,40 1,30 101 302 1,20
MØRE OG ROMSDAL 2 15,00 207 549 14,00 2 1,20 214 050 1,20
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND 12,50 515 513 11,80 8 0,80
BUSKERUD 9,50 0,55 75 711 0,50
TELEMARK 9,50 1 0,50
AUST-/VEST-ADGER 16,00 1,20
ROGALAND 17,50 25 224 17,30 1 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 12,00 75 716 12,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 10,00 331 648 10,50 1 0,90 5 000 1,00
SUM HELE LANDET 3 724 223 13,70 1 088 806

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>

Statistikk 2018 >>>