Norges beste sted for omsetning av melkekvoter!

Landsoversikt

MELKEKVOTER  KU (klikk på ditt fylke)
 2018

Kvotesalg

Kvoteleie
FYLKE/REGION Selgere Høyeste bud Solgt mengde Snittpris Utleiere  Høyeste bud Utleid mengde Snittpris
FINNMARK 4,80 112 340 10,00 0,30
TROMS 10,50 0,50
NORDLAND 12,00 43 838 11,60 3 0,80
TRØNDELAG 2 15,50 1 592 730 16,55 12 1,00 1 153 672 1,40
HEDMARK 1 16,50 2 1,20 330 529 1,20
OPPLAND 15,00 82 841 15,00 1,20 240 000 1,15
MØRE OG ROMSDAL 4 14,00 120 000 16,00 9 1,10 204 221 1,20
SOGN OG FJORDANE /HORDALAND 2 13,00 434 371 12,80 5 0,65 50 000 1,00
BUSKERUD 5,00 69 062 8,50 0,50 60 000 0,50
TELEMARK 6,50 48 137 9,50 1 0,50
AUST-/VEST-ADGER 15,00 0,80
ROGALAND 1 17,10 2 1,50
ØSTFOLD/ VESTFOLD 1 8,00 0,80
OSLO/ AKERSHUS 10,00  1 0,90
SUM HELE LANDET 2 503 319 1 975 266

Statistikk 2004 – 2007 >>>

Statistikk 2008 – 2009 >>>

Statistikk 2010 – 2011 >>>

Statistikk 2012 – 2013 >>>

Statistikk 2014 – 2015 >>>

Statistikk 2016 – 2017>>>